DNV GL blir certifieringsföretag för "Schysst elhandel"

Publicerat av: Catherine Lillo ·

Nu är det klart att DNV GL blir det företag som certifierar elhandelsföretagens säljaktiviteter enligt kraven för "Schysst elhandel". Syftet med samarbetet är att de certifierade elhandelsföretagens arbetssätt avseende säljaktiviteter, systematiseras och kvalitetssäkras i enlighet med kriterierna för certifiering.

DNV GL ska på uppdrag av Energiföretagen utföra certifieringen genom att kontrollera att de elhandelsföretag som vill certifiera sig har ett dokumenterat och implementerat system för säljaktiviteter som minst uppfyller certifieringskriterierna.

När DNV GL fastställt att ett elhandelsföretag uppfyller kriterierna kommer företaget att erhålla ett "Schysst elhandel"-certifikat som styrker att certifieringskriterierna är uppfyllda.

DNV GL ansvarar för att upprätta, och löpande uppdatera, en lista över de elhandelsföretag som vid var tid är certifierat i enlighet certifieringskriterierna. Listan kommer att finnas publicerad på såväl DNV GL:s som Energiföretagens webbplats.

Mer information om "Schysst elhandel" hittar du här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se