Schysst elhandel - för elhandlare

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Schysst elhandel, som är en certifiering av elhandelsföretagets säljaktiviteter, ska bidra till att fler elkunder känner sig trygga i sitt val av elavtal och elhandelsföretag – att det ska vara tydligt vad de köper och vad avtalet innebär. Genom ökad tydlighet och lyhördhet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder. Därför har Energiföretagen Sverige tagit fram certifieringen "Schysst elhandel".

Myndigheter har under flera år riktat kritik mot elbranschens säljmetoder, särskilt vid telefonförsäljning och försäljning på gator och torg. Redan 2010 tog branschen därför fram riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument. Dåvarande Svensk Energi ingick en branschöverenskommelse med Konsumentverket 2012, så att riktlinjerna också gällde som god sed på marknaden. Denna överenskommelse förnyades med skärpta riktlinjer 2017.

Energibranschen önskadet gå ett steg längre, vilket resulterade i  certifieringen "Schysst elhandel". Certifieringen ska sträcka sig längre än riktlinjerna och vara ett synligare verktyg för kunderna vid valet av elhandelsföretag. I arbetet inhämtades synpunkter från Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Tydlighet skapar trygghet

Genom att certifiera sig avger elhandelsföretaget ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Resultatet, hoppas vi, blir nöjdare kunder och ett stärkt förtroende för branschen som helhet!

Certifieringen ska uppmuntra företag till att kvalitetssäkra sina säljaktiviteter och bidra till en kommersiell möjlighet för elhandelsföretagen – som ett av flera säljargument.  

En överväldigande majoritet av alla elhandelsföretag är seriösa aktörer som sätter kunden främst. Många företag lever också redan idag efter de kriterier, eller kundlöften, som certifieringen omfattar.

Kundlöften vi förbinder oss till

Certifieringskriterierna är framtagna inom en arbetsgrupp med medlemsrepresentanter och Oberoende elhandlare. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Energimarknadsinspektionen. Certifieringen omfattar ett antal kundlöften där branschen förbinder sig att gå längre än lagen kräver.

Här kan du läsa mer om elhandel i övrigt.

Frågor och svar om krav på skriftlig accept vid telefonförsäljning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se