Viktigt att främja förnybart utan att störa marknaden

EU-kommissionen presenterade den 30 november sitt vinterpaket bestående av inte mindre än elva rättsakter och fyra meddelanden. Energiföretagen har nu formulerat sina synpunkter vad gäller direktiv om förnybar energi, KOM (2016) 767.

- Vi välkomnar den marknadsorienterade inriktningen i hela vinterpaketet. Det är ett steg i rätt riktning för att öka andelen förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt, säger Cecilia Kellberg, Energiföretagens expert på miljö- och klimatfrågor.

Enligt överenskommelsen i Europeiska Rådet är EU-målet för andelen förnybar energi 27% till 2030. Inga nationella mål har ställts upp. Energiföretagen stödjer denna inriktning eftersom det ger utrymme för ett flexibelt och kostnadseffektivt genomförande av direktivet. 

Läs Energiföretagen Sveriges synpunkter i detalj gällande bland annat; finansiellt stöd, ursprungsgarantier, fjärrvärme, förnybart i transporter och hållbarhetskriterier. Direktivet om förnybar energi hittar du här: KOM (2016) 767.