Lektionsmaterial stärker bilden av branschen

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

I syfte att stimulera högstadieelevers intresse och engagemang för energifrågor samt väcka deras intresse för jobben i branschen har Energiföretagen Sverige två helt kostnadsfria lektionsmaterial.

Elsajten är ett helt digitalt läromedel för högstadiet om el och energi. Förutom att materialet är anpassat efter läroplanen täcker det också in områden som saknas i många skolmaterial; elens roll i samhället, samt hur elsystemet håller på att förändras. Elsajten togs fram i samarbete med Mälarenergi 2014 och har använts av hundratals lärare och klasser runt om i landet sedan dess.

#lysandeenergi lyfter energifrågan och handlar om mycket mer än bara kraftslagens för- och nackdelar. Tanken med materialet är att väcka elevernas egna funderingar kring energifrågor och hur de enskilt eller i grupp med övertygande budskap och den visuella bilden som verktyg, skapar engagemang hos sina klasskamrater kring viktiga samhällsfrågor.

- Vi vet att skolan har ett skarpt uppdrag att koppla ämnesundervisning till yrken och arbetsmarknadsfrågor. Lektionsmaterialet #lysandeenergi är vårt bidrag till att få eleverna att själva koppla samman frågor om energitillgång och funktionalitet till vår bransch, som behöver många nya medarbetare. Många tonåringar uttrycker sitt engagemang för miljö- och klimatfrågor. Om vi kan få dem att inse att möjligheterna till att bidra till en bättre värld ligger runt hörnet genom att arbeta på det lokala kraftvärmeverket - då har lektionsmaterialet fungerat, säger Ulrica Nordemar, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor hos Energiföretagen.

Materialet #lysandeenergi bygger på ett samarbete mellan lärarna i fysik, svenska och bild. Det är en unik kombination, vilket gör att det lämpar sig särskilt bra för temadagar, och kan enkelt användas som förberedelse inför studiebesök hos det lokala energibolaget.

- Om våra medlemsföretag vill sätta sin egen prägel på materialet, genom att bjuda in till studiebesök, erbjuda tillfällen att intervjua medarbetare eller liknande är de varmt välkomna att göra det. Men först och främst hoppas vi på att våra medlemmar vill och kan sprida materialen till de skolor de samarbetar med så att de kommer till användning, avslutar Ulrica.