#lysandeenergi

Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers intresse och engagemang för framtidens energiförsörjning.

Energiföretagen har i samarbete med lärare, elever och medlemsföretag tagit fram ett lektionsmaterial för att lyfta energifrågan till att handla om mer än bara kraftslagens för- och nackdelar.

Materialet är skapat för ett samarbete mellan lärarna i fysik, svenska och bild och lämpar sig särskilt bra för temadagar, som förberedande inför studiebesök hos det lokala energiföretaget och liknande.

Tanken med materialet är att väcka elevernas egna funderingar kring energifrågor och hur de enskilt eller i grupp med övertygande budskap och den visuella bilden som verktyg, kan skapa engagemang hos sina klasskamrater kring viktiga samhällsfrågor.

Lektionsmaterialet är kostnadsfritt och finns att ladda ner här:

Lärarhandledning 

Elevmaterial