Branschorganisationer vill ändra förordning om avfallsförbränning

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige har skickat en skrivelse till Miljö- och Energidepartementet och Naturvårdsverket, där branschorganisationerna föreslår att 32 § förordningen om förbränning av avfall ändras.

foto: Niclas Albinsson

Förordningen om förbränning av avfall ställer krav på att förbränningsanläggningar ska vara konstruerade så att rökgasernas temperatur höjs på ett kontrollerat   och homogent sätt till minst 850 grader vid förbränning av avfall, och håller minst den nivån under minst två sekunder, eller till minst 1 100 grader Celsius, och håller minst den nivån under minst två sekunder om förbränningen avser farligt avfall som innehåller mer än 1 procent organiska halogenföreningar.

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa destruktion eller att förhindra bildning av svårnedbrytbara föroreningar som kan uppstå vid förbränning av avfall.  I bakomliggande EU-direktiv anges, till skillnad från i svenska bestämmelser, att kravet gäller de gaser som uppstår vid förbränning av just avfall. I de svenska bestämmelserna är inte detta tydligt, vilket ställer till problem för samförbränningsanläggningar.  

”I de utredningar och förslag som ligger till grund för förordningen om   förbränning av avfall framgår inte att skärpningen i relation till   bakomliggande direktiv har införts avsiktligt.

Konsekvenserna av denna skärpning i relation till EU-direktivets syfte och lydelse kan i många fall vara betydande för framförallt det 50-tal   samförbränningsanläggningar som finns i Sverige”, skriver Energiföretagens vd Pernilla Winnhed och Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i skrivelsen.  

Energiföretagen och Avfall Sverige begär att 32 § i förordningen om   förbränning av avfall ändras till:
  
”En förbränningsanläggning ska vara konstruerad, utrustad och byggd   samt drivas på ett sådant sätt att, även under de mest ogynnsamma   förhållandena, temperaturen hos rökgaserna i förbränningsprocessen vid   förbränning av avfall höjs på ett kontrollerat och homogent sätt till minst   850 grader Celsius och håller minst den nivån under minst två sekunder, eller minst 1 100 grader Celsius och håller minst den nivån under minst två sekunder, om förbränningen avser farligt avfall som innehåller mer än 1 procent organiska halogenföreningar uttryckt som klor.” 

Läs hela skrivelsen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se