Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretag

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el.

Riksdagen beslutade i slutet av 2016 att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el vilket bland annat påverkar sådant som IT-system, administrativa rutiner och fakturering hos företagen.

Vi har initierat en rad aktiviteter för att stötta våra medlemsföretag i förberedelserna inför denna förändring, och ber dig logga in i medlemsportalen för att ta del av den senaste informationen. Under rubriken "Sakområden - fördjupning" hittar du sidan Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretagen (inloggning krävs).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se