Överflyttning av skattskyldighet till elnätsföretagen

Publicerat av: Erik Thornström ·

1 januari 2018 flyttades skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebar att elnätsföretagen fick en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el.

Exklusivt för Energiföretagens medlemmar finns här underlag för kundkommunikation samt en omfattande FAQ, där Skatteverket besvarar de vanligaste frågorna som uppkommit i samband med flytten av skattskyldigheten. Logga in för att ta del av materialet.  

Bakgrund

Riksdagen beslutade i slutet av 2016 beslutade riksdagen att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Förändringen innebär att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el vilket bland annat påverkar sådant som IT-system, administrativa rutiner och fakturering hos företagen.

För fullständig information om ändringen i lagstiftningen, se budgetpropositionen för 2017 (sida 292-301)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se