Beslut om indexuppräkning för energiskatt på el 2018

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Nu har regeringen slagit fast indexuppräkningen av energiskatten på el för år 2018.

Regeringen har i ett förordningsbeslut fastställt indexomräkningen för energiskatten på el för 2018 (SFS 2017:1023). För kalenderåret 2018 uppgår energiskatten på el till 33,1 öre/kWh, dvs. en ökning med 0,6 öre/kWh jämfört med skattesatsen som gällt sedan 1 juli 2017.

Detta är en viktig del att ha med inför faktureringen 2018, då ju också skattskyldigheten flyttar från elhandelsföretaget till elnätsföretaget.
Läs mer om det här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se