Bygger nätverk i branschen

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Ett branschintroduktionsprogram togs fram av fjolårets deltagare i Qraftsamling med målet att ge nya kvinnor som kommer in på våra företag ett sammanhang med förutsättningar för att få ökad kännedom om branschen och ett nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Ann-Louise Andersson, chef för Intern Service på Unipers svenska vattenkraft , var en av fjolårets deltagare i Qraftsamling och återfinns i styrgruppen för programmet som förkortas BRIP och som startades upp i maj månad.

- De som går det årslånga programmet består av utvalda deltagare från Uniper, Jämtkraft, Härnösands Energi och Miljö (HEMAB), Malungs Elnät och Skellefteå Kraft, berättar Ann-Louise och fortsätter.

- Vi arbetar med frågeställningarna, hur får vi våra redan anställda kvinnor att trivas, utvecklas och stanna kvar i branschen?

Varje deltagande företag ska arrangera en träff under programtiden och första träffen i maj hölls i Malung. Nu i september var det Unipers tur att vara värdföretag. Åtta utvalda kvinnor från de olika företagen begav sig då till Unipers kontor i Sundsvall och träffen inleddes med att Torbjörn Tärnhuvud, vd för Unipers vattenkraft, berättade om verksamheten. Efter introduktionen diskuterades mångfald och deltagarna delade med sig av sina erfarenheter i ämnet.

Därefter gavs besökarna en guidad tur i driftcentralen och produktionsplaneraren Katarina Funning berättade om arbetet och de olika rollerna där. Dagen avslutades med en gemensam middag med många samtal och diskussioner.

- Nätverkandet som uppstår mellan deltagarna och de kontakter man knyter under året är en av de saker vi vill uppnå med programmet. De kan vara värdefulla när man är tillbaka på sitt arbete och vill kunna bolla idéer och tankar med någon, säger Ann-Louise.

Dagen därpå begav sig gruppen till Hjälta vattenkraftverk för ett studiebesök. Underhållstekniker Jonas Markström guidade runt på kraftverket och underhållschefen Peter Balogh berättade om insourcingen av underhållsverksamheten som gjordes 2014. Därefter informerade miljösamordnare Erica Utter om miljöarbetet innan Tomas Ullström, HSSE-koordinator, pratade om säkerhetsarbetet innan han ledde gruppen ut på en gemensam Safety-walk i anläggningen, vilket uppskattades mycket av de tillresta deltagarna. Ett lyckat slut på två värdefulla dagar.

Nästa träff sker i november då Jämtkraft står för värdskapet.

brip

Bilden ovan: Monica Johansson, Andrea Hall, Erica Utter och Karolina Eriksson ute på safety-walk tillsammans med Jonas Markström.

Atikeln är skriven av Lars Sjölund, Uniper.