Unik utbildning för fler elkraftsingenjörer

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

I slutet av oktober möttes flera medlemsföretag för att teckna ett nytt samverkansavtal för högskoleingenjörsutbildning inom elkraft på distans. Avtalet gäller en ny fyraårsperiod, med start hösten 2018.

Utbildningen är unik, eftersom den erbjuds av inte mindre än tre universitet; Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, tillsammans med flera av Energiföretagen Sveriges medlemmar.

De företag som engagerat sig för perioden 2018-2021 är:
Bodens Energi Nät, Härjeåns Nät, Härnösand Elnät, Jämtkraft, Luleå Energi Elnät, PiteEnergi, Skellefteå kraft, Sundsvall elnät, Sydkraft Hydropower, Umeå Energi Elnät, Vattenfall, Åsele Kraft och Övik Energi Nät.                      

- En av de främsta anledningarna till att vi väljer att engagera oss i utbildningen, är att vi ser detta som en lång anställningsintervju. Vi har möjlighet att fånga personer som vi vill anställa och knyta dem till vår verksamhet. Dessutom vet vi att dessa personer inte växer på träd och att efterfrågan på deras kompetens ökar även från omkringliggande branscher och verksamheter, säger Jan Eriksson, vd Umeå Energi Elnät på bilden nedan tillsammans med Anna Wärmé.

jan eriksson, umeå energi

Sedan starten 2011, har ett hundratal studenter utexaminerats och börjat jobba i branschen. Många av studenterna är yrkesväxlare, med erfarenhet från andra branscher och som nu ser energi och elkraft som framtidsområden.

- Helt rätt! konstaterar Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjninsgfrågor på Eneriföretagen Sverige. Utbildningar till vår bransch kan marknadsföras, inte bara gentemot unga och nyutexaminerade, utan bör tilltala alla de som på olika sätt vill bidra till att arbeta med utmaningar som klimathot, digitalisering och utvecklingen av det smarta energisystemet. 

Redan nu planeras för en ny avtalsomgång för utbildningen. Och det finns bland företagen ambitioner om att bredda den samverkan som finns idag. Allt för att kunna tillgodose branschens skriande behov av högskoleingenjörer. Man ser behov av att ta ett branschgemensamt ansvar för att locka den bästa kompetensen.

En ny samverkansmodell kan fokusera mer på de mjuka värden som är avgörande för att attrahera till och bedriva utbildningen. Samtidigt som det finns många goda exempel på hur energiföretag jobbar med studiebesök, praktik och exjobb. Så finns det också ett intresse av att vässa det gemensamma åtagandent kring detta.

- Nästa gång vi möts är i januari 2018, vi bjuder gärna in till dialog om intresse finns från andra företag än de som nu ingår i samarbetet, tillägger Jan Eriksson.