Branschens kompetensförsörjning på agendan

Under två halvdagar sammanstrålade de fyra regionernas nätverk för kompetensförsörjningsfrågor I Stockholm. Man träffades för att dela erfarenheter och ta del av föreningens arbete med att jobba för dels skapa rätt strukturer för kompetensförsörjningsfrågor och att förmedla energibranschens alla möjligheter.

När Energiföretagen Sverige frågar sina medlemmar vad de önskar föreningens hjälp med kommer frågor om kompetensförsörjningen nästan högst upp på önskelistan.

- Kompetensförsörjningen är en utmaning för våra medlemmar, men på lite olika sätt. Vissa uttrycker svårigheter att rekrytera, andra med att få yngre att stanna, ytterligare andra kämpar med att få till stabila onboardingprocesser, berättar Anna Wärmé, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige. Så det gäller att få med många olika perspektiv på frågorna vi diskuterar när nätverken träffas!

Nätverken för kompetensförsörjningsfrågor har funnits inom föreningen i flera år, och har som syfte att skapa arenor för erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och gemensamma projekt att samlas kring.  Region Nord har samarbetat mycket kring högskoleingenjörsutbildning i elkraft på distans, och Region Mitt genomförde en lyckad mässa med studenterna på Karlstad universitet i november 2016.

- Även om man i vissa delar av vårt land är rekryteringskonkurrenter finns det mycket att vinna genom att dela lärdomar sinsemellan, säger Anna.

Under nätverksträffen berättade Elin Fellers om hur hon kan hjälpa medlemsföretagen i deras arbete med att matcha nyanlända till praktikplatser och anställningar. Representanter från Energy Competence Center delade med sig av flera inspirerande exempel då de genomfört Energi- och Teknikföreläsningar tillsammans med medlemsföretagen. Helena Botold, bilden nedan, berättade i sin tur om hur Umeå Energi arbetar med arbetsgivarprofilering.

helena botold

- Det jag tar med mig från den här träffen är att det som diskuterats även blir en del i verksamhetsplaneringen framöver. Fokus för det branschgemensamma arbetet handlar mycket om utmanande kommunikation och innovativ kompetensförsörjning – där det finns en enorm potential i branschens arbetsgivarvarumärke! menar Anna Wärmé.

Missa inte inbjudningar till kommande nätverksmöten i din region, alla som är intresserade av att vara med är välkomna. Nätverken är utöver erfarenhetsutbytet, även viktiga som regional remissinstans i det branschgemensamma kompetensförsörjningsarbetet.

Mer information om nätverken hittar du här.