Skarpt läge för nyanlända akademiker

Publicerat av: Elin Fellers ·

Elin Fellers är på plats i föreningen för att hjälpa medlemsföretagen i arbetet med att ta emot nyanlända akademiker på praktik eller till anställning i vår bransch, som ropar efter fler medarbetare.

Det har gått några veckor sedan Elin Fellers, gick från sin anställning på KTH där hon bland annat jobbat med karriärcoachning för studenter, till projektet på Energiföretagen. Hennes projekt och arbetsinsats för föreningen är möjlig tack vare statlig finansiering, efter en trepartsöverenskommelse mellan Energiföretagens Arbetsgivareförbund, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter: SEKO, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Elektrikerna och Ledarna.

Skarpt läge

Under hösten är det dags att gå från ord till handling.

- Vi vet att branschen behöver folk och vi vet att det finns en massa människor med värdefull kompetens som ingenting hellre vill än att ta ett kliv in på den svenska arbetsmarknaden, berättar Elin.

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i detta men det finns också flera andra initiativ som jobbar med nyanlända personer med hög kompetens.

- Jag ska fungera som länken mellan de arbetssökande och våra medlemmar. Mitt fokus nu kommer att vara att få kontakt med företag som vill erbjuda praktikplatser eller nystartsjobb framöver. Kanske har man gjort det tidigare och vill dela med sig av goda exempel eller ha en skjuts i arbetet med att få in fler nyanlända sökande? Eller så har man ingen alls erfarenhet av detta och vill ha stöd i hela processen – vad som gäller kring regelverk och ersättning, hur man får in lämpliga kandidater, förbereda sig vad gäller handledning och inte minst få arbetsplatsen som helhet positivt inställd till att introducera nysvenska praktikanter, säger Elin.

I behov av hjälp? Hör av dig!

För dig som behöver hjälp, stöttning, mer information eller inspiration i de här frågorna uppmanas höra av sig. Finansiering för Elins tjänst i föreningen löper ut vid årsskiftet, så ta vara på chansen att dra nytta av hennes kunskaper och erfarenheter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se