Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I januari rapporterade vi om en lagrådsremiss där ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning föreslogs. I mitten av mars kom regeringens proposition om skriftlighetskravet.

Energiföretagens bedömning är att propositionen om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning ligger i linje med den branschöverenskommelse som ingicks i december 2017 med Konsumentverket. Det är beräknat att man ska besluta om propositionen i juni.

För att hjälpa våra medlemmar med tolkningen av de kommande kraven tog Energiföretagen fram en FAQ som vi nu har uppdaterat och som med fördel kan användas för att tolka även kommande regelverkskrav.

Se FAQ här.

Se regeringens proposition om skriftlighetskravet här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se