Energiföretagen både i Rapport och på TV4-nyheterna

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Måndagen den 3 december kunde man se Energiföretagen i både Rapport på SVT, där Ronald Liljegren intervjuades, och i TV4-nyheterna där Pernilla Winnhed blev intervjuad.

TV4-nyheterna intervjuade Pernilla Winnhed med anledning av att flera elnätsföretag går över till effekttariffer. Pernilla Winnhed förklarade bland annat att när det börjar bli trångt i näten kan man antingen bygga nya nät, men det tar väldigt lång tid, eller se till att kundernas användning blir mer flexibel. Därför gör man så att elen blir dyrare när det riskerar att bli för trångt i näten och billigare de tider på dygnet då utmaningen att få effekten att räcka till inte är lika stor. Ungefär som med trängselskatten.

Länk till inslaget i TV4, som startar 12:50 in i sändningen.

Energiföretagen Sveriges chefsjurist Ronald Liljegren intervjuades av Rapport om det EU-klagomål som föreningen lämnat in till EU-kommissionen. Energiföretagen vill att EU-kommissionen ska bedöma om regeringens förordning om intäktsram för elnätsverksamhet är förenlig med EU-rättsliga principer. Energiföretagen har under en längre tid betonat att förordningen kan ha rättssäkerhetsmässiga brister och att det kan få stora konsekvenser vid en tillämpning av förordningen.

Ronald intervjuas i Rapport

Länk till inslaget i Rapport, som startar 7:39 in i sändningen.

Här kan du läsa mer om nyhetsinslaget och om det inskickade klagomålet.