Proposition om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

På regeringens förteckning över propositioner som ska behandlas före sommaren finns Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning upptaget, som planeras lämnas in senast den 13 mars.

Från Energiföretagens sida välkomnar vi detta initiativ från regeringen. Inom elbranschen har vi länge arbetat för att införa skriftlighetskrav. Därför valde vi att gå före genom en branschöverenskommelse med Konsumentverket.

Kravet skrevs in i den branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige som innehåller riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument och gäller som god sed på marknaden. Det innebär att alla elhandelsföretag, inte bara Energiföretagens medlemmar, ska förhålla sig till kravet. Däremot omfattas inte energitjänsteföretag av överenskommelsen. Det är då naturligtvis än mer positivt om det kommer regleringskrav som omfattar alla aktörer, inklusive energitjänsteföretagen.

Vi väntar oss en lagrådsremiss i slutet av februari som anger detaljerna i skriftlighetskravet. Energiföretagen kommer givetvis att bevaka att branschöverenskommelsen går hand i hand med de krav som föreslås.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se