EU-kommissionens förslag till minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön på remiss

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU-kommissionen är fast besluten att, inom ramen för EU:s plaststrategi, undersöka möjligheten till åtgärder för att ta itu med marint plastskräp. Detta initiativ riktas därför in på de tio mest påträffade typerna av plastartiklar för engångsbruk och på fiskeredskap, som tillsammans står för omkring 70 procent av det marina skräpet räknat i antal föremål.

Mängden marint plastskräp i haven ökar, med negativa följder för ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt även människors hälsa. Denna situation har gett upphov till en utbredd oro. Samtidigt går värdefullt material som skulle kunna återföras in i ekonomin förlorat när det blir till skräp. Vid beräkningar som gjorts på stränder har det konstaterats att plast står för 80–85 procent av det marina skräpet räknat i antal föremål.

Detta skriver EU-kommissionen i en rapport som nu har skickats ut på remiss. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Remissinformation kan nås här. Senast den 10 augusti i sommar vill Energiföretagen ha dina synpunkter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se