Ändrad kravställning för kabelförläggning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I juli 2017 började den nya elsäkerhetslagen att gälla. Förläggning av kablar och linor räknas fortfarande som elinstallationsarbeten, men kravet på elinstallatör för regelefterlevnad upphävs för för förläggning i koncessionspliktiga nät. Övriga krav, som kraven på utförande, egenkontrollprogram och registrering, kvarstår och det är därför viktigt att elnätsbranschen säkerställer enhetliga regler som gäller när vi genomför dessa arbeten. Detta gör vi genom utbildningen EBR Kabelförläggning.

I och med den nya elsäkerhetslagen och dess förändrade kravställning så är det viktigt att elnätsbranschen har enhetliga regler vid kabelförläggning i mark. Branschen har därför enats om en kravställning gällande dessa arbeten och hänvisar nu till utbildningen EBR Kabelförläggning.

  • Webbkurs ESA Instruerad, ersätter Webbkurs ESA -14 Tillträde. Gilltighetstiden är som tidigare, 3 år.
    För dem som tidigare utbildats i Webbkurs ESA -14 Tillräde gäller utbildningen i hela återstående giltighetstiden, under förutsättning att en elfackkunnig person genomgått och signerat blanketten ESA Överenskommelse om tillträde, innan arbetet startas för första gången. Sker förändringar eller arbetet flyttas ska en ny genomgång med tillhörande blankett skrivas.
  • För verksamhetstypen kabelförläggning ändrar Elsäkerhetsverket kravställningen. Nu behöver utförande företag inte ha en behörig elinstallatör. Det nya systemet bygger på att företaget som utför kabelförläggning (elinstallationer) är ansvarigt för utförandet, har ett egenkontrollprogram och är registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Att företag har rätt kompetens, egenkontrollprogram och är registrerat hos Elsäkerhetsverket är ett måste för att få arbeta med verksamhetstypen Kabelförläggning. Det vill säga elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga, begränsat till arbeten som innebär:

  • att förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina,
  • att utföra lindragning och utdragning av hängkabel, samt
  • att samtidigt förlägga jordkabel tillhörande icke koncessionspliktiga nät vid elinstallationsarbete enligt första punkten.

Efter införandet av nya elsäkerhetslagen ställer elnätsbranschen krav på att alla som utför dessa arbeten ska ha genomgått EBR Kabelförläggning där giltighetstiden är 5 år. Mer om kraven står att läsa i Energiföretagens gratispublikation Krav vid kabelförläggning - Krav 05:17. Även de som gått ”EBR Kabelförläggning i mark enligt KJ41” eller har uttagen behörighet i ”BB3 Kabelförläggning i mark” och där utbildningen är äldre än fem år, måste genomgå EBR Kabelförläggning.

De företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska i sina egenkontrollprogram kunna visa att samtliga personer som deltar i arbetet har genomgått lämplig utbildning. Detta gäller exempelvis; grävmaskinist, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning. Även personer som planerar, leder och utför arbeten med kabelförläggning ska ha genomgått utbildning och tillgodogjort sig kunskap enligt dokumentet, Krav vid kabelförläggning, vilket också ska kunna styrkas med EBR-intyg.

Maskinförare som utför maskinellt byggande och underhåll av stolpar i elnät ska dessutom genomgå maskinförarkurs, EBR Maskinförarintyg.