Elnätsföretagen redo att möta vintern

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Igår, den 29 november, hölls höstens ordförandemöte för samarbetet Elsamverkan. Ett samarbete som går ut på att elnätsföretag hjälper varandra med resurser, personal och utrustning vid stora störningar. Tack vare Elsamverkan står Sveriges elnätsföretag rustade inför vintern och de eventuella storstörningar som årstiden medför.

Då tillgången till el är en förutsättning för att många av samhällets funktioner ska fungera är landet väldigt känsligt för störningar i elkraftsdistributionen. Därför finns Elsamverkan; ett samarbete som i stora drag går ut på att elnätsföretag och entreprenörer lånar ut personal och utrustning till varandra vid stora störningar.

Den 29 november möttes ordföranden för de sju Elsamverkansledningsgrupperna, Svenska kraftnät och Energiföretagen Sverige på höstens ordförandemöte för Elsamverkan. Under mötet informerade ordförandena varandra om hur hösten har fortlöpt störningsmässigt. De redde även ut oklarheter som har uppstått när elnätsföretag har lånat resurser av varandra vid störningar under året.

Övningar rustar inför vintern

Nu är december snart här och årets alla övningar och utbildningar har genomförts i Elsamverkans sju geografiska områden. På grund av samhällets ökade fokus på civilt försvar har övningarna för elnätsföretagen och elsamverkansledningarna i år fokuserat på just civilt försvar samt Elsamverkans agerande vid eventuell ofred. En framtid som vi hoppas slippa uppleva, men som det är av stor vikt att vi är förberedda på.

Under övningarna genomlystes också rutiner för elsamverkansledningarna och användandet av systemet SUSIE. Ett system som används för att rapportera och kommunicera med varandra om störningar samt behovet av, och tillgången till, resurser.
- Efter årets alla utbildningar och övningar är vi i Elsamverkan nu redo att möta vintern, säger Mats Andersson, Regionchef Nord på Energiföretagen.

EBR + Elsamverkan = Sant

Elsamverkan är ett samarbete som har funnits i många år och som bevisligen fungerar. En av framgångsfaktorerna för Elsamverkan är att Sveriges alla elnätsföretag arbetar på samma sätt med utgångspunkt i Elbranschens riktlinjer (EBR). Det innebär att det är möjligt att flytta en distributionselektriker till vilken del av landet som helst i och med att alla idag bygger elnät efter den standard som önskas i Sverige.

- Det är otroligt viktigt att alla elnätsföretag följer både EBR och elsäkerhetsanvisningarna ESA i sitt arbete. Det är en förutsättning för att Elsamverkansarbetet ska fungera. Alla inblandade montörer, utlånare och inhyrare av resurser måste kunna känna sig trygga med att allt arbete sker säkert, säger Mats Andersson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se