Energiföretagen kommenterar Ei:s föreskrifter om intäktsramarna

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen har lämnat in sitt remissvar till Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter om förhandsreglering av elnätens intäktsramar. Föreskrifterna bygger på en förordning som Energiföretagen anser strider mot EU:s tredje elmarknadsdirektiv.

EU:s tredje elmarknadsdirektiv säger att regleringsmyndigheten, Ei, ska vara oberoende av regeringen. Enligt direktivet ska också alla delar av tillsynsmyndighetens beslut, inklusive metoden för hur intäktsramarna beräknas, kunna överklagas av elnätsföretagen. Det ska alltså kunna ske en prövning av domstol såväl materiellt som formellt.

– Inget av dessa kriterier är uppfyllda vilket är allvarligt. Det har Energiföretagen konsekvent påpekat i både remissvar och löpande dialog med regeringen sedan hösten 2017 då Ei presenterade förslaget som ligger till grund för förordningen och föreskrifterna nu, säger Ronald Liljegren, Energiföretagens chefsjurist.

Störningsreserv och åldersbestämning

Energiföretagen har i huvudsak två andra kommentarer till föreskrifterna i remissvaret. Definitionen av störningsreserv bör formuleras om för att bättre beskriva vad som avses. Hjälpregeln för åldersbestämning av elnäten och utrustning bör också ändras för att få en rimligare uppskattning av verklig ålder.

I övrigt anser Energiföretagen att föreskrifterna i stort sett är bra.

Läs Energiföretagens remissvar här.

Läs tidigare nyhet från 11 januari 2018 här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se