Information om sakrådens bemanning

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Under hösten 2017 bemannades Energiföretagens åtta sakråd, med engagerade medlemsrepresentanter från hela Sverige. Enligt ordinarie arbetsordning ska en tredjedel av ledamöter egentligen bytas ut efter två verksamhetsår, men styrelsen har under hösten beslutat att skjuta på förnyelseprocessen av råden.

Under hösten 2017 bemannades Energiföretagens åtta sakråd, med medlemsrepresentanter från hela Sverige. Enligt ordinarie arbetsordning ska en tredjedel av ledamöter bytas ut efter två verksamhetsår, för att skapa förnyelse och säkerställa att den breda medlemskretsen finns representerad i vårt rådsarbete.

Givet den utvärdering av föreningens bildande som pågår just nu, tillsammans med att många av råden inte har hunnit arbeta aktivt i mer än cirka 18 månader, fattade styrelsen under hösten beslut om att skjuta på förnyelseprocessen av råden till nästa höst. Därför kommer vi alltså frångå ordinarie arbetsordning och inte inleda en nomineringsprocess för att byta ut en tredjedel av rådsledamöterna nu under hösten.

Samtliga rådsledamöter har fått frågan om de vill och har möjlighet att förlänga sitt engagemang ett år till, och så har fallet varit för de allra flesta. Ett par naturliga byten av rådsledamöter kommer att ske, med anledning av föräldraledigheter och för att några byter arbetsgivare. Dessa vakanser kommer att fyllas och hanteras av respektive rådsordförande och sekreterare. Precis som vanligt strävar vi efter att rådens sammansättning ska avspegla den samlade medlemskretsens fördelning på storlek, inriktning och geografisk spridning. Hänsyn kommer också tas till en jämn könsfördelning.

Vi är glada och tacksamma över alla råds stora engagemang och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete för hela energibranschens bästa även under 2019!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad de olika råden jobbar med just nu är du välkommen att läsa rådsrapporten som uppdateras månatligen i medlemsportalen.