Samverkan i fokus hos MSB – och energibranschen är med

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Under Kommunikatörsnätverksdagen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerar, betonades hela tiden vikten av samarbete vid svåra situationer. Under sommarens bränder i Sverige utnyttjades till exempel elberedskapsresurser i släckningsarbetet.

MSB höll årets Kommunikatörsnätverksdag den 8 november i Stockholm. Generaldirektör Dan Eliasson var först ut. Han konstaterade att vi aldrig varit så sårbara som vi är nu och angav flera skäl till det. Han betonade vikten av att samverka och tog sommarens bränder i norra Sverige som exempel.

Ett långt pass ägnades åt sommarens bränder med fokus på kommunikationssamverkan. Lotta Larsson, kommunikationschef hos länsstyrelsen i Dalarna beskrev bränderna som ett ”supertest på hur förberedda vi är”. En styrka hos landets 21 länsstyrelser är att de kan agera tillsammans som en enhet när det behövs. I somras bildades också en resurspool hos Länsstyrelsen i Halmstad.

Utrustning från elberedskap

Energibranschen var också en bricka i denna samverkan. Under tre intensiva sommarveckor, 19 juli till den 13 augusti engagerades MOLOS (Mobilt Lednings- och Sambandsstöd) som en resurs. MOLOS är en mobil sambandsplattform som används när den ordinarie kommunikationen inte fungerar. Konkret innebär det en bandvagn med släp och ett terränggående fordon  modell land cruiser.

Tre sådana enheter var igång tillsammans med frivillig personal i Sveg, Bräcke och Ljusdal, där det brann. Dessutom utlånades kommunikationsutrustning i form av över 100 Rakel-enheter från Svenska kraftnäts elberedskap. Rakelsystemet erbjuder avlyssningssäkrad radiokommunikation.

För att släcka sommarens bränder krävdes bred samverkan utöver länsstyrelserna och energibranschen. Nationella resurser hämtades även från Trafikverket, Räddningstjänsten, polisen, Säpo, Kriminalvården och Försvarsmakten. Dessutom bidrog flera organisationer med frivilliga insatser och brandmän inklusive fordon, brandflyg och helikoptrar från tio länder, däribland Tyskland, Polen, Italien och våra nordiska grannar.

Energibranschen drabbades också

Energibranschen var dessutom i hög grad berörd av extremsommaren och bränderna, som vi rapporterat om tidigare. Läs nyheten här.