Föreningsnytt från Energiföretagen

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige är inte bara en branschorganisation, utan också en medlemsförening, som har sin särskilda information. Här kommer senaste nytt; om nya medlemmar, Framtidsdagen den 15 november och information om den kommande föreningsstämman, den 21 mars 2019.

Nya medlemmar i föreningen

Sedan den 19 september har vi två nya medlemmar i föreningen. Det är Gällivare Energi AB med Theresa Savonen som vd samt GodEl i Sverige AB med Pontus Winberg som vd. Välkomna till Energiföretagen Sverige!

Framtidsdagen den 15 november

Den 15 november bjuder Energiföretagen in samtliga vd:ar i våra medlemsföretag till Framtidsdagen. En liknande dag genomfördes för omkring tre år sedan, inför Energiföretagens bildande. I år kommer vi även att utse en grupp med relativt nya kollegor i branschen som ska få jobba med samma frågor som vd-gruppen. Att jämföra resultaten mellan dessa grupper kan bli spännande! Några frågeställningar som ska avhandlas: Vad jobbar vi i för bransch om fem till tio år? Hur vill du utveckla branschen och hur tror du kunden vill se oss? Vad vill du att Energiföretagen Sverige ska bidra med på vägen?

Framtidsdagen är en viktig del i den pågående utvärderingen av Energiföretagen som medlemmarna har beslutat om. En uppgift blir att föra utvärderingsresultaten in i framtiden för att se hur vi gemensamt ska kunna ta till vara de möjligheter och utmaningar som vi står inför.

Alla vd:ar har fått en inbjudan från Pernilla Winnhed med information om dagen och hur man anmäler sig, du kan även kontakta Cecilia Söder.

Välkommen till föreningsstämma 2019

Den 21 mars 2019 kallar Energiföretagen Sverige alla medlemmar till föreningsstämma i Stockholm. Föreningsstämman ligger i direkt anslutning till den breda energikonferensen, Energi 2019, som pågår den 21-22 mars (lunch-lunch).

Bild: Vid förra årets årsmöteskonferens fick deltagarna möjlighet att lyssna på energiminsitern, Ibrahim Baylan, som intervjuades av Energiföretagens vd, Pernilla Winnhed.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Söder

Cecilia Söder

Vd-assistent, Vd-stab
Enhet: Ledning
Telefon: 08-677 26 24
E-post: cecilia.soder@energiforetagen.se