Tolv punkter för kraftvärmen på politikers bord

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den energipolitiska inriktningspropositionen slog fast att fjärr- och kraftvärmen har stor betydelse för energisystemet, något som också lyftes fram i Energiöverenskommelsen som fem partier står bakom. Under senaste året har politiken efterlyst konkreta förslag från branschen och under Almedalsveckan blev de bönhörda. Då presenterade Energiföretagen Sverige 12 konkreta förslag som bör ingå i ett politiskt kraftvärmepaket.

I den energipolitiska inriktningspropositionen står det att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och effektiv elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den framtida el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar. Det är också angeläget att möjligheten till högeffektiv elproduktion utnyttjas i bränslebaserad fjärrvärmeproduktion”.

Redan under Almedalsveckan 2018 diskuterade politikerna vikten av att ta kraft- och fjärrvärmefrågorna vidare efter Energiöverenskommelsen eftersom Energikommissionen inte kom i mål där. Behovet av ett ”kraftvärmepaket” lyftes och politikerna efterlyste konkreta förslag från branschen. Inför årets almedalsvecka presenterade Energiföretagen därför ett dussin förslag som leder närmare målet i en debattartikel i Altinget.

Både energiminister Anders Ygeman och Lars Hjälmered var positiva till initiativet och ville föra in kraft- och fjärrvärmen i de fortsatta energipolitiska samtalen mellan partierna bakom Energiöverenskommelsen. Även partier som inte ingår i överenskommelsen har lyft fram särskilt kraftvärmens betydelse, så förutsättningarna att gå vidare med politiska förslag om direkta åtgärder bör vara goda.

Under hösten kommer Energiföretagen att sprida de tolv punkterna och arbeta vidare med att få gehör för aktiva åtgärder, framför allt vid möten med politiker från riksdag och regering. Berörda medlemsföretag kan också sprida förslagen vidare till lokala och regionala politiker.

Läs om de tolv punkterna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se