Dialogmöten i Syd slår två flugor i en smäll

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige vill förstås ha koll på vilka frågor som står högst upp på medlemsföretagens agendor. Region Syd valde att slå ihop diskussioner om medlemsföretagens viktigaste frågor med att presentera Syds nya regionchef på dialogmöten runtom i regionen.

Region Syds nuvarande regionchef Paul Andersson och kommande regionchef Anders Karmehed har just avslutat en vinterturné i Sydsverige. Vid fem tillfällen och på fem olika orter har de träffat representanter från ungefär 70 % av medlemsföretagen i regionen. Dialogmötena har syftat till att lyssna på medlemsföretagens tankar om aktuella och framtida utmaningar samtidigt som Syds kommande regionchef Anders får möjlighet att börja lära känna en stor del av regionens medlemsföretag.

medlemmar-syd-dialogmote-1210x807.jpg

Turnéns sista stopp sker på Olofströms krafts kontor i nordvästra Blekinge. På plats är ett tiotal VD:ar och chefer från Sölvesborgs energi, Bromölla energi, Olofströms kraft, Rödeby energi, Ronneby miljö och teknik och Mellersta Skånes kraft. Ända från start är stämningen glad och gemytlig med många skratt genom mötet.

anders-dialogmote-1210x807.jpg

Under dagen får vi lära känna Olofströms krafts breda verksamhet med alltifrån el och fjärrvärme till kabel-tv och bredband. Vi bekantar oss också med Anders Karmehed (som syns i bild ovan), som officiellt kommer att tillträda som Syds regionchef vid årsskiftet strax innan Paul Andersson går i pension. Anders presenterar sig som civilekonomen som alltid har jobbat i tekniska branscher, tävlat i SM i bordshockey och som vurmar för musikfestivaler. Lär känna Anders mer i intervjun här.

Medlemmarna får även en genomgång av Sveriges energipolitik och Energiföretagens påverkansarbete av Hannes Borg, som är ansvarig för samhällskontakter hos Energiföretagen. De får även koll på vad medlemsföretagen önskar förbättra i branschorganisationen genom Energiföretagens medlemskommunikatör Julia Hörnell, som under 2019 varit ansvarig för Energiföretagens medlemsundersökning.

medlemmar-dialogmote-1210x807.jpg

Medlemsföretagens utmaningar på hemmaplan

Det allra främsta syftet med dialogmötet är dock att medlemsföretagen ska kunna diskutera sina utmaningar på hemmaplan tillsammans med regioncheferna och övriga medlemsföretag. Varje möte har fokuserat på olika områden och olika aktuella frågor, vilket visar på vilken mångfacetterad, bred och spännande bransch vi arbetar i. När ordet går runt bordet på det sista dialogmötet är det många viktiga ämnen som kommer upp:

  • EU-direktivet Vinterpaketet ska implementeras. För elnätsföretag innebär det bland annat att det finns en risk att man inte får ha någon icke ledningsbunden verksamhet inom företaget, vilket är en fråga som kan bli besvärlig för elnätsföretagen.
  • Effekttarifferna – är det elhandel eller elnät som ska ta hand om detta?
  • Elbilar och elbilsvägar – hur ska medlemsföretagen klara den pucken?
  • Säkerhetsskyddslagen – på vilken nivå bör företagen lägga sig i sin säkerhetsklassning?
  • Hur ska energiföretag kunna attrahera nya medarbetare i framtiden? Både att fånga upp lärlingar direkt från skolan och att ta emot praktikanter diskuteras.
  • Samverkan mellan olika energiföretag ses som ett vinnande koncept, men sker idag inte så ofta i praktiken.

samtal-dialogmote-1210x807.jpg