Ei har justerat värdena i schablonmetoden för anslutningar till elnätet

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu justerat de värden som används i metoden för att beräkna avgiften för anslutning till elnätet. De nya värdena träder ikraft den 1 januari 2020.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se