Innovativ annonsering på nätverksträff för kompetensförsörjning

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Den 13 februari träffades Region syds nätverk för kompetensförsörjning i Lund för att diskutera utmaningarna med kompetensförsörjningen i energibranschen. Den här gången stod Kraftringen värd för träffen.

Syftet med nätverksträffarna är dels kunskapsdelning och dels information kring vad som är aktuellt på Energiföretagen. Dagen inleddes med en rundvandring i Kraftringens nya och flexibla lokaler. Därefter berättade Neval Bilici, vikarierande ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige, om vad som är aktuellt inom området.

- Utöver våra långsiktiga och strategiska satsningar har vi närmast ett seminarium på Regeringskansliet där vi ska dela kunskap om energibranschens kompetensförsörjning samt en rekryteringskampanj för att öka antalet sökande till YH-utbildningar, säger Neval Bilici.

På träffen deltog även Kristian Randel, HR-chef från Orango, för att berätta om hur man skriver framgångsrika rekryteringsannonser. Diskussionen under dagen handlade framförallt om hur vi ska öka branschens attraktivitet.

I samband med nätverksträffarna blir deltagarna uppdaterade om vad som händer på Energiföretagen och ges tillfälle att diskutera aktuella ämnen med personer från andra företag i banschen. En av de deltagande på mötet var Ulrika Delin från ONE Nordic som har en positiv bild från dagen:

- Det är alltid intressant och givande att delta på nätverksträffarna. Företagen i branschen står inför liknande utmaningar, så det känns bra att träffas regelbundet och utbyta tips och idéer. Det jag tar med mig in i det fortsatta arbetet är att vi är på rätt väg när det gäller att attrahera kandidater, men att vi också har mycket kvar att göra.

ONE Nordic har arbetat intensivt med sociala medier och deltagit på flera arbetsmarknadsdagar de senaste åren, vilket har lett till att kännedomen om företaget har ökat markant bland ingenjörer.

- Vi har även startat nya traineeprogram för både projektledare, specialister och elnätsdesigners. Samarbeten med skolor har inletts på flera håll och det är där vi alla måste hjälpas åt att sprida kunskap om energibranschen. Företagen i branschen kan även hjälpa YH-skolorna att marknadsföra sina utbildningar samt aktivt delta i skolornas ledningsgrupper för att säkerställa en god kvalitet, avslutar Ulrika Delin.

Här hittar du dokumentation från dagen.

Vill du vara med i kommande nätverksmöten? 

Alla är välkomna att delta. Nästa nätverksträff äger rum i Växjö den 29 augusti, så boka dagen redan nu! Läs mer om hur du kan delta här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se