Ny säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning 1 april

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag och en ny säkerhetsskyddsförordning i kraft. Dessutom kommer Säkerhetspolisen att utfärda nya föreskrifter om säkerhetsskydd som innehåller kompletterande bestämmelser till lagen och förordningen.

Utöver den nya lagstiftningen och Säkerhetspolisens föreskrifter kommer Svenska kraftnäts uppdaterade föreskrifter om säkerhetsskydd förtydliga kraven för elsektorns aktörer. Lagstiftningen har en påverkan på alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Energiföretagen följer detta arbete via de två säkerhetsinriktade arbetsgrupperna, AG Säkerhet & Beredskap och EBITS och det kommer även att ges ytterligare information löpande under året, bland annat på vårens regionmöten.

Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida

Arbetet med att förnya lagstiftningen runt säkerhetsskyddet fortsätter samtidigt och betänkandet från en kompletterande utredning är nu ute på remiss.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se