Se upp med fullmakter som överlåtits

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige har den senaste tiden fått många frågor från elnätsföretag som rör fullmaktshantering. Här reder våra jurister ut ett och annat inom ämnet.

Medlemsföretagen som har kontaktat Energiföretagen med frågor om fullmaktshantering beskriver i de flesta fall att de har kontaktats av kunder som vill försäkra sig om att ett byte av elhandelsföretag inte genomförs mot deras vilja. Eller som reagerar på att ett byte av elhandelsföretag skett till ett företag de aldrig hört talas om. 

Bakgrunden är att kunderna för många år sedan gett fullmakt åt ett ombud att teckna elavtal för deras räkning. Nu har fullmakten använts av en helt annan aktör – något som kunden inte gett sin tillåtelse till. En del kunder har dessutom redan tidigare återkallat den fullmakt som används.  

 Elnätsföretagen som har vänt sig till oss känner sig osäkra på hur de ska göra. Naturligtvis vill de hjälpa kunder som hör av sig till företaget och stoppa bytet av elhandelsföretag. Samtidigt vill elnätsföretagen inte agera i strid med sin roll som monopolföretag på elmarknaden och riskera att störa leverantörsbytesprocessen. Många undrar vilka principer man kan agera efter för att navigera rätt, säger Louise Marcelius, jurist på Energiföretagen.

Energiföretagen uppmanar elnätsföretagen till vaksamhet

Energiföretagen tycker att det är viktigt att elnätsföretagen inte får en ”polisroll” på elmarknaden. Regelverket som styr marknaden är dock utformat utifrån förutsättningen att de elhandelsföretag som agerar på marknaden är företag som följer spelreglerna. När så inte är fallet kan kunder uppleva att de i princip är rättslösa på elmarknaden och hotas med höga brytkostnader samt med att bli frånkopplade. Detta skadar förtroendet för marknaden på sådant sätt att det är nödvändigt att använda alla de verktyg som finns tillgängliga för att i mesta möjliga mån skydda kunderna.

Energiföretagen vill därför uppmana elnätsföretag till särskild vaksamhet när det gäller skriftliga fullmakter gällande leverantörsbyte vilka påstås ha överlåtits och att därför noga kontrollera dessa fullmakter. Om det står ett annat aktörsnamn på fullmakten än namnet på den aktör som nu använder den bör elnätsföretaget kontrollera följande:

  1. Står det på fullmakten att den får överlåtas till en annan aktör? Om detta inte framgår av fullmakten finns det inte rätt att överlåta den. Elnätsföretaget bör då inte genomföra leverantörsbytet, utan informera aktörerna om att giltig fullmakt saknas.
  2. Om det står på fullmakten att den får överlåtas måste det företag som nu använder sig av fullmakten kunna visa hur den överlåtits till just dem. Kan företaget inte visa detta bör elnätsföretaget inte genomföra leverantörsbytet. Kan företaget däremot visa överlåtelsekedjan bör elnätsföretaget beträffande äldre fullmakter kontakta kunden för att säkerställa att kunden inte återkallat fullmakten.  
  3. Kunden råder själv över sin fullmakt och kan återkalla den. Uppger kunden att fullmakten var återkallad vid tidpunkten då det nya elhandelsavtalet ingicks för kundens räkning, och elnätsföretaget får kännedom om detta innan ett leverantörsbyte genomförs, bör elnätsföretaget inte genomföra leverantörsbytet. Istället bör elhandlaren informeras om att kunden förklarat att fullmakten återkallats.   

Länkar för mer information

Svensk Handel publicerar en varningslista som varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder samt för erbjudande eller utskick som kan uppfattas vilseledande. För närvarande finns ett elhandelsföretag med på listan

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har fått många frågor från kunder som berörs av ovan beskrivet förfarande. Byrån har sammanställt information här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se