Seminarium om kompetensförsörjning på Regeringskansliet

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige anordnade tillsammans med Teknikföretagen och Installatörsföretagen ett seminarium på Regeringskansliet om energibranschens kompetensförsörjning.

Under förmiddagen den 15 februari höll Lisa Hjelm, regionchef Mitt, och Neval Bilici, vikarierande ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor, ett kunskapsseminarium på Regeringskansliet tillsammans med representanter från Teknikföretagen och Installatörsföretagen. Även Vattenfall och Siemens deltog.

Målgruppen för seminariet var ett tjugotal tjänstemän från bland annat Miljö- och Energidepartementet, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet samt representanter från deras myndigheter. Syftet med seminariet var att höja kunskaperna om kompetensförsörjningsbehovet inom energisektorn för att uppnå långsiktiga politiska mål på energiområdet.

- Vi hade ett mycket spännande seminarium på Regeringskansliet. Det är viktigt att den här typen av arbete sker samordnat och att tjänstemännen på berörda departement tar frågan på allvar och lyssnar till oss som företräder en så stor del av Sveriges teknik- och energiföretag. Nu ser vi fram emot fortsatt gemensamt arbete för att säkra kompetensförsörjningen för energibranschen, säger Lisa Hjelm.

Energiföretagen berättade om nulägesbilden, det kompetensbehov som finns inom branschen och utmaningar inom utbildningsystemet. Vattenfall berättade om behovet utifrån sin verksamhet.

- Kompetensförsörjning är en högt prioriterad fråga på Vattenfall. Vi möter varje dag utmaningar för att tillgodose kompetensbehov inom vår verksamhet. Detta seminarium var ett bra tillfälle att samlas kring våra utmaningar tillsammans med vår branschförening och sända ett gemensamt budskap, säger Daniel Nilsson, Rekryteringschef Vattenfall Sverige.  

Energiföretagen lyfte även de åtgärder som genomförs för att öka branschens attraktivitet. Avslutningsvis gjordes ett antal medskick till tjänstemännen för att fortsätta arbetet med kompetensförsörjningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se