Vill du ingå i arbetsgruppen för kraftvärme?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Arbetar du med kraftvärmefrågor och vill bidra till ett branschgemensamt arbete? Nu söker vi flera ledamöter till Energiföretagen Sveriges arbetsgrupp för kraftvärmefrågor; AG Kraftvärme.

Som ledamot i arbetsgruppen bidrar du till att utveckla branschens arbete inom området och stöttar i prioriteringar, utveckling av ståndpunkter, planering av nätverksträffar och deltar i arbetet som uppstår vid exempelvis förändrade regelverk som rör kraftvärmen etcetera. Vi träffas på arbetsgruppsmöten 4–5 gånger per år, oftast på Energiföretagens kansli i Stockholm, samt genomför en nätverksträff för en bredare skara en gång per år.

Är du sugen på att ansöka? Eller undrar du någonting? Mejla då lina.enskog.broman@energiforetagen.se och ställ din fråga eller ansök genom att beskriva vad din roll är idag och varför du vill ingå i gruppen.

Hur är det att vara med i en arbetsgrupp?

Råd och arbetsgrupper på Energiföretagen är rådgivande till kansliet och VD i relevanta frågor. Förankring av ståndpunkter och ställningstaganden sker i råd och arbetsgrupper vid behov. Syftet med arbetsgrupperna är att få en effektiv medlemsdialog och förankring i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter inom ramen för föreningens uppdrag.

Arbetsgrupperna ska bland annat arbeta med att utveckla branschens ståndpunkter inom uppdraget, bidra till ökad kunskap om konsekvenser som nya eller förändrade regelverk kan få för branschens företag, ge förslag på hur existerande regelverk kan förändras, kontinuerligt bevaka och analysera utvecklingen inom ansvarsområdet samt överväga hur branschens innovationskraft kan tas till vara så att konkurrenskraften stärks. Arbetsgruppen bidrar till att höja branschens samlade kompetens och kunskapsnivå inom respektive ansvarsområde.

Uppdraget innebär att vara rådgivande i kansliets arbete och bidra till en allsidig bedömning av aktuella frågor, inte bara ur det egna företagets perspektiv. En arbetsgruppsdeltagare bidrar också till att främja branschens intressen i sin helhet och att verka för föreningens uppdrag och ändamål.

En deltagare bör vara beredd att gå in i ett flerårigt åtagande och ha ett uttalat stöd för sitt engagemang från det egna företaget för att kunna ägna arbetsgruppen nödvändig tid. Ingen reseersättning eller annan ekonomisk ersättning utgår från föreningen till deltagarna för deltagande i arbetsgruppsverksamheten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se