Obligatorisk e-fakturering

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Den 1 april 2019 införs krav på obligatorisk e-fakturering i vissa fall. Det är lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling som träder i kraft.

Den nya regleringen innebär att kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter ska ta emot elektroniska fakturor. Detsamma gäller för elnätsföretag och fjärrvärmeföretag, eftersom lagen även gäller vid fakturering till följd av upphandling inom försörjningssektorerna. Lagen medför att leverantörer till upphandlande enheter ska skicka e-fakturor.

Energiföretagen har fått frågor från ett par medlemsföretag som önskar praktiska råd kring de nya reglerna. Då det inte är ett branschspecifikt regelverk har föreningen inte tagit fram något eget material och har inte heller expertis kring det nya regelverket. Energiföretagen har emellertid noterat att till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en hel del information i frågan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se