Kanske den bästa regionmötesvåren någonsin

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Minst ett av dem har kallats för ”Det bästa regionmötet i hela mitt liv” och de har tillsammans engagerat 218 deltagare från hela Sverige. Under den här vårens regionmöten har representanter från landets energiföretag skrattat, bekymrats, inspirerats och nätverkat. Det här var det du missade. Eller det som du på plats var en viktig del av.

De är fyra till antalet och utspelar sig över hela Sverige. Våra regionmöten. Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed inledde vårens möten med en omvärldsspaning som kopplades till Energiföretagens arbete sedan höstens regionmöten. Bland annat har branschen har fått chockhöjda skatter på kraftvärme, vilket Energiföretagen arbetar oerhört intensivt med att motverka. Energiöverenskommelsen ifrågasätts också av Moderaterna, men Energiföretagen står fortsatt bakom den då en fallen överenskommelse skulle leda till en stor politisk osäkerhet.

pernilla-winnhed-regionmöte19-1210x807.jpg

Ett av Energiföretagens fokusområden är färdplan el för ett fossilfritt Sverige. Per Holm, Energiföretagens expert på klimatpolitik, visade upp ett nytt heltäckande scenario för Sveriges elanvändning 2045, då landet har som mål att vara fossilfritt. Genom Rosling-pedagogik illustrerade Per med olika stora kartonglådor hur många terawattimmar olika samhällssektorer kommer behöva för att byta ut sina fossila bränslen till el till 2045. Guldmedalj fick personen som gissade närmst det rätta svaret på 190 terawattimmar och på mötet i väst avgjordes det jämna gissandet med en rafflande sten, sax, påse-turnering.

per-holm-regionmöte-1210x807.jpg

prisutdelning-regionmöte-1210x807.jpg

Säkerhet för säkerhets skull

Säkerhet är just nu ett ord på mångas läppar. Försvarsmakten anser att Sverige idag befinner sig mellan krig och fred; ett tillstånd som kallas gråzon. Under regionmötena klargjorde regionala representanter från Försvarsmakten att de ser Ryssland som vår motståndare och exemplifierade när Ryssland har använt energi som vapen i konflikter. Då energibranschen är så pass samhällsviktig måste vi ses som landets motståndares potentiella måltavlor.

regionmöte-väst-deltagare-1210x807.jpg

Bristande informationssäkerhetsarbete kan alltså vara farligt för energiföretagen. Regionmötenas säkerhetssegment rymde därmed utöver ett inspel från Försvarsmakten också en användbar genomgång av regelverken GDPR, Nya säkerhetsskyddslagen och NIS informationssäkerhetslag. Budskapet var här att alla måste bli bättre på IT- och informationssäkerhet och medlemmarna lämnades med några tips för att komma igång: börja i det lilla och få beslut från ledningsgruppen så fort som möjligt, gör rätt från början och undvik speciallösningar. Ämnet genererade en engagerad publik med många uppsträckta händer och undrande frågor.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

En innovativ framtid till mötes

Vi har konstaterat att energibranschen är en stor och samhällsviktig bransch, men hur kan den också vara nytänkande? På plats för att svara på frågan var ABB:s innovationsinkubator Synerleap i region Mitt och Volvo Groups innovationsbolag CPAC Systems i region Väst. ”Jag tror att ni har fler innovationer i branschen än vad ni själva tänker att ni har”, sa Richard Berkling och fick många i lokalen att börja tänka i nya banor. Deltagarna lämnade regionmötet med handfasta tips som att korsbefrukta personer från branschen med unga som inte har koll på branschen, våga prova saker trots att innovation alltid möts av motstånd och att driva innovation i kristider.

richard-berkling-regionmöte-1210x807.jpgEtt annat företag som tänker i nya banor är stålkoncernen SSAB som just nu gör resan från miljöbov till otippad miljöhjälte. Deltagarna på regionmötet i Nord var på studiebesök hos SSAB som inspirerade genom sitt arbete mot en fossilfri stålproduktion till år 2045.

En juridisk uppdatering kommer lastat

Alla energiföretag behöver hålla koll på aktuella juridiska frågor, men hur olika utredningar och regleringar ska tolkas är inte alltid helt självklart. När Energiföretagens chefsjurist Ronald Liljegren berättade om aktuella juridiska frågor på elmarknaden väcktes många frågor i publiken. Bland annat gick Ronald igenom förordningen om intäktsram för elnätsverksamhet och överrullningen av underintäkter från perioden 2012–2015 som strider mot EU-rätten respektive EU:s stadgar och som skulle påverka energiföretagen negativt. I båda fallen arbetar Energiföretagen Sverige för att stoppa förslagen.

Vi är alla olika och så även våra medlemsföretag. Därför anordnades det parallella spår på regionmötena. El-fantaster spetsade öronen när EU:s olika nätkoder reddes ut samt när Martin Olin från Svenska kraftnät berättade om Elmarknadshubben. För den fjärr-och kraftvärmeintresserade upptogs hjärnkapaciteten istället av Energiföretagens strategi för fjärr- och kraftvärme samt initiativet Klimatdialogen. Detta och mycket mer fick vi uppleva på regionmötena. Tack för i vår!

regionmöte-väst-skratt-1210x807.jpg

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se