Nationella planen på remiss – och myndigheterna kallar till samråd

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Havs- och vattenmyndigheten bjuder nu in till att lämna synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Underlaget är framtaget tillsammans med Energimyndigheten och Svenska kraftnät. Samtidigt bjuder myndigheterna in till samrådsmöten om planen och kommande föreskrifter, vilka sker under majmånad på fem platser i landet.

Måndag 6 maj skickade Havs- och vattenmyndigheten ut den nationella planen ut på remiss. Samtliga berörda medlemsföretag uppmanas att komma in med synpunkter; direkt till Havs- och vattenmyndigheten och till det svar Energiföretagen Sverige samordnar. Remisstiden går ut den 28 juni och Energiföretagen vill ha inspel senast 28 maj. Här hittar du remiss och kontaktinformation hos Energiföretagen.

Energiföretagen kommer att bereda sitt svar genom AG Vattenförvaltning.  Medlemsföretag som aktivt vill bidra i beredningen välkomnas att delta, även om de normalt inte har en representant i arbetsgruppen. Kontakta i så fall Johan Bladh direkt.

Myndigheten vill gärna att svarande också ger synpunkter på:

  • Prövningsgrupper eller tidsplanen,  då ändringar har gjorts sedan tidigare publicerade förslag på webbplatsen (ange prövningsgruppens ID-nummer om synpunkter lämnas).
  • Om det finns ytterligare kunskap och underlag gällande Natura 2000-områden som inte har beaktats i planen.

Samråd nationell plan

Samtidigt bjuder Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät in till samråd om förslag till Nationell plan för omprövning av vattenkraft samt angående föreskrifterna HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20. Samråden och remissen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som kan förbättra förslagen.

Energiföretagen Sverige kommer att finnas representerade vid samtliga samråd, men uppmanar också medlemsföretagen att delta.

Samrådsmöten äger rum:

  • 15 maj, Coor Konferens, Stockholm,
  • 20 maj Hotell Högland, Nässjö
  • 21 maj HIVE Örebro
  • 27 maj Elite Hotell Knaust, Sundsvall
  • 28 maj P5 Umeå

Läs mer om samråden och anmäl dig här.

Samråd föreskrifter

För att fullfölja intentionerna med den nya lagstiftningen och för generell översyn har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag till reviderade föreskrifter (HVMFS 2013:19 och 2017:20). Med den nya lagstiftningen förväntas bland annat ett större genomslag för förklarande av kraftigt modifierade vatten (KMV) och beslut om undantag, vilket avses bli tydligt i föreskrifterna. Den nya lagstiftningen innebär även att fler aktörer kommer att behöva använda föreskrifterna. Det medför ett behov av att göra föreskrifterna så pedagogiska och lättillgängliga som möjligt. I detta revideringsarbete har även beaktats kravet om att Sverige ska leva upp till EU-rätten

Instruktioner och samrådsunderlag kommer du att kunna hämta från den 13 maj på Havs och vattenmyndighetens hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se