Dags för medlemsundersökningen 2019

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I nästa vecka kommer cirka 1400 representanter från våra medlemsföretag få möjlighet att svara på Energiföretagen Sveriges medlemsundersökning. Vi ser fram emot att få ta del av era värdefulla synpunkter!

Ett av Energiföretagen Sveriges mål är att bli Sveriges bästa branschorganisation. Därför vill vi med jämna mellanrum ta reda på hur medarbetare på våra medlemsföretag ser på föreningens arbete.

I vecka 12 kommer vi att skicka ut en webbenkät till cirka 1400 representanter från våra medlemsföretag. Undersökningen genomförs tillsammans med analysföretaget Enkätfabriken och ger medlemmarna möjlighet att uttrycka sina värdefulla synpunkter på föreningens arbete. Vi ser fram emot att få ta del av dessa!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se