Högaktuellt ämne lockade till krissamverkansträff

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Vad är kapacitetsbrist och effektbrist egentligen och vad är problemet med det? Det var frågor som diskuterades på K-sam nätverkets första möte för året. Ett högaktuellt ämne som lockade fler deltagare än någonsin.

Namnet K-sam nätverket står för krissamverkansnätverket, vilket är ett nätverk av myndigheter, föreningar och privata företag som har en uppgift i krishanteringssystemet. Länsstyrelsen samlar K-sam nätverket flera gånger per år för att organisationerna i nätverket ska få en förståelse för sitt eget och andras ansvar under en kris. Fredagen den 1 mars samlades nätverket för första gången i år för att diskutera temat Sveriges elförsörjning. Ett ämne som väckte stort intresse och samlade drygt 40 personer på Karlshamnsverket i Karlshamn.

- Effektbrist på elmarknaden och kapacitetsbrist i våra elnät är högaktuella ämnen. När vi fattade beslutet om att nätverksträffen skulle beröra dessa frågor kändes kraftverket Karlshamnsverket som en naturlig mötesplats, säger Paul Andersson, Regionchef Syd på Energiföretagen Sverige.

Under dagen redde Henrik Svensson från Uniper ut vad kapacitetsbrist och effektbrist egentligen betyder och vad problemet med det är. En av de andra punkterna på agendan stod Paul Andersson från Energiföretagen Sverige och Bo Undemar från Olofströms kraft för. De berättade om Elsamverkan, vilket är elnätsföretagens organisation för störningsberedskap, och fokuserade särskilt på Elsamverkans framgångsrika arbete under stormen Alfrida i början av året. Dagen avslutades med en visning och rundvandring på Karlshamnsverket.