Nytt om anslutningsavgifter

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har uppdaterat sin schablonmodell för prövning av anslutningsavgifter. Nytt är att modellens belopp för första gången indexjusteras och att avgiftsnivåerna därmed höjs.

Schablonmodellen avser anslutning av uttagsanläggningar (16-25 A). På offerter som ställs ut från och med den 1 april 2019 kommer Ei att tillämpa nya avgiftsnivåer. Vidare kommer Ei fortsättningsvis att årligen göra en indexjustering enligt EBR-index.

- Med tanke på att det inte är lång tid kvar till den 1 april så bör elnätsföretagen så snart som möjligt se över sina processer för anslutning. Utöver de nya avgiftsnivåerna kan det vara bra att notera hur Ei resonerar beträffande kostnadsdelning, säger Helena Laurell, jurist på Energiföretagen.

Hur Ei resonerar beträffande kostnadsdelning beskrivs kortfattat i Ei:s reviderade promemoria (Ei PM2013:03).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Helena Laurell

T.f. Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se