Dags att nominera till våra sakråd för åren 2020–2022

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Nu öppnar vi nomineringsprocessen för Energiföretagen Sveriges åtta sakråd. I förra veckan fattade styrelsen beslut om mindre justeringar i rådens ansvarsområden samt att förlänga mandatperioden till tre år.

För att behålla kontinuitet och kompetens inom råden är ambitionen att byta ut cirka en tredjedel av rådens nuvarande ledamöter. Styrelsen betonade att det var viktigt att energisystemperspektivet fortsatt genomsyrade arbetet i råden även om rådet för klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning enligt stadgarna särskilt ansvarar för det.

- Medlemsengagemang och medlemsförankring är a och o för arbetet i en branschorganisation, och det är fantastiskt att se det arbete som läggs ner i våra råd och arbetsgrupper, säger Pernilla Winnhed.

För att så många medlemmar som möjligt ska få chansen att finnas representerade i våra sakråd byter vi, vart tredje år, ut cirka en tredjedel av ledamöterna. Från början var mandatperioden två år, men har enligt ett styrelsebeslut i förra veckan förlängts till tre år. Enskilda ledamöter får ha sin plats i ett råd två mandatperioder, max sex år.

De åtta sakråden är, med justerat uppdrag förklarat i korthet:

 • Rådet för Klimat- och energipolitik, energisystem & energiförsörjning (uppdraget innefattar energi- och klimatpolitiken, systemsynen, förnybartpolitiken, energiöverenskommelsen, skatter, försörjningstrygghet)
 • Rådet för Eldistribution & nätmarknad (som idag)
 • Rådet för Slutkundsmarknad el (som idag)
 • Rådet för Tillförsel, produktion & råkraftmarknad (alla elproduktionsfrågor inkl. råkraftmarknad)
 • Rådet för Värme- och kyldistribution (som idag)
 • Rådet för Värme- och kylmarknad (tillförsel, produktion och kundmarknadsfrågor)
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling (som idag)
 • Strategisk kommunikation (som idag)

Styrelsen uppdrog åt de nya råden att tillsammans med kansliet fundera på om namnen på råden kunde bli bättre och lite mindre otympliga.

Så här går nomineringen till:

 1. Vd på samtliga medlemsföretag får under första veckan i oktober ett mejl med en länk till nomineringsformuläret.
 2. Nomineringar till råden lämnas in senast datum 31 oktober.
 3. Energiföretagens kansli sätter ihop förslag på hur råden ska bemannas åren 2020–2022 och föreningens VD fattar därefter beslut.
 4. Vd på alla medlemsföretag får under första veckan i november beslut om bemanning av råden.
 5. Samtliga rådsledamöter får besked, från respektive rådssekreterare, om tilldelad plats.

 

Frågor om nomineringsprocessen besvaras av Lisa Hjelm. (Kontaktuppgifter nedan.)

> Läs alla detaljer om nomineringsprocessen. <

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se