Rapport från regionmöten: trender och goda exempel

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

På Varbergs kusthotell höll region Väst sitt höstregionmöte den 17–18 oktober. Här återger vi själva konferensdelen i region Väst lite mer i detalj och avslutar med gemensam information från alla regioner. Gemensamt var också programinnehållet i alla regioner, där trender och goda exempel från medlemsföretagen varit stående inslag.

Region Västs konferens öppnades av Energiföretagens vd Pernilla Winnhed. Hon gjorde en omvärldsspaning och dök djupare i fyra aktuella trender:

  • Elbilarna håller verkligen på att slå igenom. Andelen bilar som drivs enbart på el ökade med 205 procent mellan januari och september i år i Sverige.
  • Solexplosion i stora ekonomier. Kina har till exempel på åtta år gått från 0,5 till 177 TWh solbaserad el år 2018.
  • ”Gretaeffekten” – en ny generation engagerar sig i klimatfrågan.
  • Nya serverhallar och batterifabriker i Sverige som drar stora mängder el och industrisamarbetet HYBRIT – elektrifieringen av stålprocesser – som kan bli en världsföregångare

Auditoriet fick bordsvis fundera över egna trendspaningar. ”Det pågår en branschglidning” var en trend. Det är svårt att veta vem man själv är och vilka andra är – hur skilja telecom från transporter och energi till exempel? En annan trend berättar att ungdomar idag ofta inte äter kött, de flyger inte lika självklart och de handlar gärna second hand. ”Hur kan vi i branschen bidra här” frågades.

skratt-regionmote-lisa-hjelm-1210x807.jpg

Spioneri på dagordningen

SÄPO:s Jane Strömberg höll ett intressant föredrag och uppmärksammade bland annat deltagarna på händelser i vardagen som kan handla om och leda till spionage. SÄPO kallar detta gråzonsproblematik, där människor till exempel går runt och är trevliga för att få kontakt. Det finns länder som ser energiområdet som alternativ till militär krigföring:

– De har pengar, tid och folk för långsiktighet, sa Jane Strömberg och gav ett exempel på en vardagssituation med en lackskada på en parkeringsplats. Någon ger sig till känna och erbjuder att laga skadan. En dialog öppnas och gradvis lär den som orsakar skadan och den skadade bilens ägare känna varandra bättre. Situationer som denna kan uppstå och den utsatta bör vända sig till SÄPO om det börjar kännas obehagligt. Strömberg tog också upp delegationsbesök från utländska gäster som innebär att ha ökad uppmärksamhet. Lämna inte telefoner och använd inte kvarglömda USB-minnen var några råd.

En exposé över Energiföretagens insatser för kompetensutveckling tog vid med Energiföretagens Viktoria Pussfält. Ett årligt utbud på 65 utbildningar, 250 utbildningstillfällen och 12 konferenser har hittills till och med augusti i år berört 5 100 medarbetare. 13 nya tekniska bestämmelser, varav 8 nya har publicerats i år, som haft säkerhet och digitalisering i fokus.

Lönsamt jämställdhetsarbete

Saira Alladin blev årets kraftkvinna 2018, utsedd av organisationen Kraftkvinnorna. Hon kunde berätta om ett brokigt arbetsliv med många anställningar på platser som SAAB, ABB, ÅF, Sweco och sedan en tid tillbaka Vattenfall. Egen konsultverksamhet och flera utlandsuppdrag ingår också i bagaget. Saira Alladin har genom åren stött på klassiskt synsätt på kvinna/man i till exempel anställningssituationer och föräldraledighet. Hon har starkt bidragit till att höja andelen kvinnliga chefer.

– Det går, men det kommer inte hända av sig själv, sa Saira Alladin och gav avslutningsvis lite jämförelser med andra länder där hon jobbat. I Indien, där de är mer vana vid kontraster, möttes hon av respekt direkt. Det gällde även i Baltikum, även om det är mer hierarkiskt där. I Thailand fick hon ändra klädkoden från kjol och blev lättare accepterad på lika villkor.

saadia-hussein-regionmote-efwa-nilsson-1210x807.jpg

Goda exempel från branschen

Branschens första goda exempel serverades av Vaggeryds Energis vd Rikard Larsson och Teodor Hovenberg, vd för Envista som jobbar med energibesparingar. En stor undersökning av Vaggeryd Skillingaryd har identifierat energisituationen i bebyggelsen och var sparpotentialen kan finnas. En slutsats för fjärrvärmda hus i området är att kundkollektivet är effektivt men att det finns vissa kunder som har orimligt höga vintereffekter.

– Jag behöver bara gå dit och applådera emellanåt och det är ju en kul uppgift. Så sa Björn Sjöström, vd på Varbergs Energi om sitt manskap som jobbat med att byta ut gatuljuset i Varberg till LED-lampor. Detta sedan företaget köpt kommunens 12 700 ljuspunkter och påbörjat bytet som finansieras genom energibesparingen på 50 procent.

Tredje goda exemplet hämtades från Ale El där vd Stefan Brandt berättade om en resa företaget gjort mot ökat prestationsindex till höga värden efter en arbetskonflikt som drog ned Ale El i botten. En enad ledningsgrupp, lyckade rekryteringar, starkt stöd från arbetsgivarorganisationen EFA, stenhårt arbete och en effektivisering utan besparingar – ”vi satsade istället” – gav resultat. Idag tycker knappa hälften av medarbetarna att de är på sitt drömjobb. Denna resa ska firas sa Stefan Brandt samtidigt som det nu gäller att hålla i siffrorna.

I två avslutande föredrag visade Energiföretagens Hannes Borg och Catherine Lillo upp sig. Hannes visade hur regering och riksdag arbetar. En skojig beskrivning var till exempel hur ett ursprungligt uttalande av en politiker stegvis förändrades när det passerat olika departement i regeringen för att till slut vattnas ur helt. Han tog upp hur påverkansarbete kan bedrivas i olika sammanhang och skeden av ett ärende. Catherine Lillo redogjorde för Energimarknadsinspektionens första analys av det reviderade elmarknadsdirektivets konsekvenser för svenskt vidkommande.

regionmote-medlemmar-lisa-hjelm-1210x807.jpg

Information från alla regioner

Höstmötena innehåller också en formell del, där förtroendevalda för respektive region utsågs. Här hittar ni respektive ledamöter och protokoll från respektive region (nås efter inloggning):

Region Nord

Region Mitt

Region Väst

Region Syd

Kort information från region Syd som höll sitt höstmöte i Hässleholm den 24 oktober. Mötet tjuvstartade kvällen före med studiebesök hos Hässleholm Fjärrvärme och deras bygge av ny ackumulatortank.

Mer från region Syd. Under rubriken ”Elmarknadens avreglering 20 år bakåt respektive framåt” gav Ronald Liljegren från Energiföretagen först en historisk tillbakablick. Efter inlägg från Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen och Mats Nilsson från Shadow Analysis kreerades det fritt kring hur marknaden ser ut år 2040. Anders Möller från Skånska Energi höll i taktpinnen och deltagarna på mötet aktiverades i framtidsspaningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se