Region Syd

Publicerat av: Anders Karmehed ·

Regionala styrgruppen är ett forum för förankring av föreningens positioner samt kan vara rådgivande till styrelsen, vd och/eller enskilda handläggare på kansliet.

Arbetsordning region Syd 

Regionala styrgruppen Syd 

Jessica Fredson, Ystad Energi AB - ordförande
Jöns Wahlström, Oskarshamn Energi AB - vice ordförande
Alexander Jansson, Bjäre Kraft ek för
Anna Wallin, Affärsverken i Karlskrona AB
Dan Lilja, Öresundskraft AB
Erik Tellgren, Växjö Energi AB
Kajsa Hedberg, C4 Energi AB
Kenneth Lindholm, Sjöbo Elnät AB
Peter Hjalmar, E.ON Sverige AB
Åsa Rosberg, Kraftringen Energi AB

Anders Karmehed, Energiföretagen Sverige - regionchef

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Karmehed

Anders Karmehed

Regionchef Syd
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 044-121318
E-post: anders.karmehed@energiforetagen.se