Som vanligt välbesökt på Ediel- och avräkningskonferensen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

9–10 oktober hölls årets Ediel- och avräkningskonferens i Stockholm, konferensen som handlar om utveckling av elmarknaden. Cirka 340 deltagare samlades för att höra bland annat om nordisk balansavräkning, elmarknadshubben, systemansvar, driftsäkerhet och flexibilitet.

Varje höst anordnar Svenska kraftnät i samarbete med Elmarknadsutveckling Ediel- och avräkningskonferensen. Marknadsaktörer från hela Norden deltar för att få den senaste informationen om vad som händer runt elmarknaden och för att nätverka med branschkollegor. Årets program hade flera punkter om elmarknadshubben och flexibilitet.

Elmarknadsutveckling – forum för samarbete

Organisationen Elmarknadsutveckling är ett forum för samarbete mellan Energiföretagen Sverige, Oberoende Elhandlare och Svenska kraftnät. Forumet ska utveckla rutiner och standardisera meddelandeformat inom Ediel-konceptet och sörja för att framtagna rutiner och format förs in i Svensk Elmarknadshandbok och Ediel-anvisningarna.

Henrik Wingfors från Energiföretagen Sverige är ordförande i beslutsgruppen för Elmarknadsutveckling och Louise Marcelius är gruppens sekreterare.

Läs mer om årets konferens här inklusive föredragen

Läs mer om Elmarknadsutveckling här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se