Energiföretagen startar ”Rikta Rätt” för enklare solcellsinstallationer

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Rikta Rätt är en lista över godkända växelriktare vid installation av solceller. Listan ska finnas på Energiföretagens webbplats och går att prenumerera på. Inte minst är Rikta Rätt användbart för elnätsföretag som måste godkänna växelriktare. På detta vis förenklas anmälan av en ny solcellsanläggning, då dokumentation och granskning av ställda krav inte längre behövs i samma utsträckning.

Från fredagen den 11 december öppnar vi för ansökningar och ni hittar Rikta Rätt på Energiföretagens webbplats med adressen www.energiforetagen.se/riktaratt. Tanken är att Rikta Rätt ska förenkla anmälan av växelriktare och säkerställa att de uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav.

I en solcellsanläggning är växelriktaren den komponent som ansluts till elnätet. De krav som ett elnätsföretag har på anläggningen är därför direkt kopplade till växelriktarens egenskaper.

Den första listan med godkända växelriktare publiceras dock först 1 februari när det finns en lista.

Öppet för tillverkare och säljare av växelriktare nu

Den som tillverkar eller säljer växelriktare (även grossister, importörer och installatörer) kan ansöka nu om att få sin växelriktare värderad och godkänd. För att komma med på listan behöver uppgifter om växelriktaren mejlas in till Energiföretagen Sverige. Instruktioner om detta finns på webbsidan.

En bedömningsgrupp granskar anmälningar och inkluderar efter godkännande nya växelriktare på listan. I bedömningsgruppen ingår representanter från flera elnätsföretag. Matz Tapper från Energiföretagen Sverige som deltar i bedömningsgruppen har förväntningar:

– Vi hoppas att många tillverkare och försäljare nu vill få sina växelriktare prövade och godkända. Det har fungerat i några år i Danmark redan och erfarenheterna är väldigt bra. Det underlättar hanteringen både för installatörer och elnätsföretag.

Prenumerera på Rikta Rätt

På webbplatsen finns redan nu även möjlighet att anmäla sig som prenumerant på Rikta Rätt. När listan uppdateras med nya växelriktare skickas den ut till prenumeranterna. Den första listan publiceras som sagt 1 februari 2021.

Viktiga delar av texten på webbsidan är översatta till engelska. Framför allt gäller det ansökningsförfarandet för godkännande av nya växelriktare.

Besök Rikta Rätt här som öppnar i skarpt läge 11 december

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se