Du har väl läst våra färdplaner för fossilfritt Sverige?

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sverige har tagit fram två färdplaner inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Dels ”Färdplan för fossilfri uppvärmning”, i samarbete med att stort antal aktörer på värmemarknaden, dels ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i nära samverkan med medlemsföretagen.

Först ut var färdplanen för fossilfri uppvärmning som kom redan för ett år sedan 2019. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. Energiföretagen Sverige var med i arbetet med att ta fram planen och var också bland de första att underteckna och ställa sig bakom planen, som nu har mer än 100 undertecknare.
Ansvarig för att hålla ihop det fortsatta arbetet med färdplan uppvärmning är Lina Enskog Broman.

I januari 2020 presenterades ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle”. Den har tagits fram av Energiföretagen Sverige, i nära samarbete med medlemsföretagen. Syftet med färdplanen är att säkra att alla andra branscher som vill bli fossilfria genom elektrifiering ska kunna klara sina åtaganden. Vår färdplan innehåller ett antal åtaganden för branschen för att även fortsatt kunna bidra med leveranssäker, fossilfri el, med bibehållen konkurrenskraft. För att klara detta krävs vissa förutsättningar, så planen innehåller också uppmaningar till politiken.
Ansvarig för det fortsatta arbetet med färdplan el är Per Holm.

Läs mer om färdplanerna här. Där du också kan ladda ner och läsa båda rapporterna på svenska och sammanfattningar på engelska.