Resultat från forskningsprojektet Värmemarknad Sverige

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Forskningsprojektet Värmemarknad Sverige har just avslutat sin tredje etapp, som omfattar åren 2017-2019. På projektets slutkonferens den 6 februari presenterades bland annat resultat från slutrapporten ”100 steg mot framtidens värmemarknad”. Konferensen samlade alla värmemarknadens aktörer. De fick bland annat höra en positiv politikerpanel kommentera Färdplan uppvärmning, en av färdplanerna inom Fossilfritt Sverige, som tagits fram inom projektet. Nu uppdaterad länk till presentationer och filmer från slutseminariet (200226).

Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt drivet av Profu, som finansierats och genomförts av de medverkande organisationerna. Energiföretagen Sverige är en av finansiärerna bakom projektet som har drivits i tre etapper, där den senaste omfattar åren 2017-2019. Bland de övriga finansiärerna återfinns en bredd av värmemarknadens aktörer, som andra branschorganisationer, energiföretag, kundorganisationer, fastighetsbolag, byggbolag, kommuner samt myndigheterna Naturvårdsverket och Energimarknadsinspektionen. Denna bredd återfanns också både i publiken och på scenen vid slutkonferensen.

Slutrapporten från etapp 3, ”100 steg mot framtidens värmemarknad”, sammanfattar resultaten från åren 2017-2019. Siffran 100 har flera betydelser. Till exempel omsätter värmemarknaden omkring 100 miljarder kronor och 100 TWh per år. Dessutom har nu 100 aktörer ställt sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmning, som tagits fram inom projektet. Bland dem återfinns Energiföretagen och många medlemsföretag.

Färdplan fossilfri uppvärmning

Färdplanen lyftes fram på slutkonferensen, som ett gott exempel på hur man kan möta det behov av bred samverkan som forskarna nu ser växa fram på värmemarknaden. Publiken fick också ta del av exempel från det lokala arbetet med färdplanen i Helsingborg, som presenterades av Patrik Hermansson från Öresundskraft.

En politikerpanel bestående av Camilla Brodin, KD, Lotta Olsson, M, och Lorentz Tovatt, MP, fick kommentera och diskutera färdplanen.

– Jag vill berömma er för arbetet med färdplan uppvärmning, som är den bästa jag har läst hittills, sa Lorentz Tovatt och pekade på de konkreta åtagandena och uppmaningarna som en förklaring till detta.

Samtalet handlade sedan mycket om fjärrvärmens och kraftvärmens roll och betydelse.

– Både kraftvärme och fjärrvärme kommer att vara nödvändiga för att nå fossilfrihet, konstaterade Camilla Brodin och fick medhåll av de andra riksdagspolitikerna på scenen.

Lorentz Tovatt ville se över hur värmens och kraftvärmens roll i energisystemet ska utvecklas framöver och ta fram en strategi för det.

– Mina förväntningar på fjärrvärmebranschen framåt är att den ska kunna ta vara på restvärme från nya industrier och lagra energi, sa Lotta Olsson, M.

Lina Enskog Broman, som är Energiföretagens representant i färdplanearbetet berättar att det fortsatta arbetet med färdplanen för fossilfri uppvärmning fortsätter i samma andra som framtagningen av själva planen:

– Färdplanen var ju starten på ett långsiktigt arbete. Nu har ett antal av oss aktörer som tog fram planen engagerat oss i genomförandeprojektet. Det ska under Profus ledning konkretisera vad som behöver göras, och när, för att vi ska nå målen i färdplanen, berättar hon. Hittills har vi initierat fem olika fördjupningsområden som vi arbetar vidare med i mindre arbetsgrupper.

Samverkan, hållbarhet och digitalisering

Färdplanen för fossilfri uppvärmning är bara en del av projektet Värmemarknad Sverige. Inom projektets tredje etapp har forskningen kring aktörssamverkan fördjupats. Den visar särskilt vikten av att samverkan måste ske systematiskt och tas på allvar för att den ska bli framgångsrik.

Värmemarknad Sverige har också tagit fram ett hållbarhetsindex, där värmemarknaden jämförs med industri- respektive transportsektorn. Där ser man tydligt den positiva utvecklingen i uppvärmningssektorn, liksom i industrisektorn, medan transportsektorn ligger långt efter. Dock pekar trenden nu på ökad hållbarhet även i denna sektor. Digitaliseringen och dess möjligheter lyfts också i slutrapporten, liksom en utblick mot den framtida värmemarknaden.

Läs mer på Värmemarknad Sveriges webbplats, där du kan ta del av slutrapporten och presentationerna från slutseminariet.

Läs mer om Färdplan uppvärmning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se