Schysst elhandels 17 kundlöften har blivit 18

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Kriterierna som ett elhandelsföretag måste uppfylla för att erhålla certifieringen Schysst elhandel har uppdaterats. Den största förändringen är att vi nu kräver ett dokumenterat ledningssystem. Nytt är även att aktören förutom Råd och Röns varningslista inte heller får finnas uppsatt på Energimarknadsbyråns klagomålslista.

Allt fler elhandelsföretag väljer att certifiera sig som Schyssta elhandlare och det är mycket glädjande och ett viktigt steg för att öka förtroendet för branschen.

I nuläget är 21 elhandlare certifierade, där Bixia är det senaste tillskottet. Ett flertal företag är dessutom på gång med sina certifieringsprocesser.

För att hela tiden hålla certifieringen aktuell ses kriterierna (de så kallade kundlöftena) ständigt över. Listan har nu uppdaterats och en punkt har tillkommit. Den finns införd som första punkt och innebär att man måste ha dokumentation som beskriver rutiner för hur man efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna. Denna dokumentation ska också kunna presenteras för certifieringsföretagets revisorer.

En annan skärpning vi vidtagit är att ett certifierat företag som av någon anledning hamnar på Energimarknadsbyråns klagomålslista måste vidta åtgärder och vara borta från listan inom 6 månader, annars dras certifikatet in. För att över huvud taget få certifiera sig ställs kravet att man varken får finnas med på Ei:s klagomålslista eller på Råd och Röns varningslista.

Uppdaterade kriterier

21 Schyssta elhandlare

För dig som vill certifiera dig

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se