Uppfyller ditt företag kraven på att hållbarhetsrapportera enligt lag?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Hållbarhetsrapportering – är det något att tänka på? Ja, om ni har fler än 250 anställda och den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor kan det vara det. Men lugn, bara lugn. På våra utbildningar om strategiskt hållbarhetsarbete förklarar vi allt ni behöver veta.

Vilka företag ska ha en hållbarhetsrapport?

Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport:

• Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
• Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
• Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Skyldigheten att upprätta en hållbarhetsrapport gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 och senare.

Texten är hämtat från Bolagsverkets hemsida. Du kan läsa den här.

Energiföretagen Sverige erbjuder två utbildningar i ämnet

För att hjälpa berörda företag i energibranschen kan Energiföretagen Sverige erbjuda två utbildningar:

• Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken, Grund


• Nyhet! Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken, Fördjupning

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Solveig Vedin

Marknadsförare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 24
E-post: solveig.vedin@energiforetagen.se