Nu inleds tillsyn enligt NIS-direktivet - är ni förberedda?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu inleds tillsyn av de företag som omfattas av NIS-direktivet. För att undvika påföljd och onödiga kostnader uppmanar vi därför våra medlemsföretag att undersöka huruvida ni omfattas av NIS och därmed kan bli föremål för tillsyn. Vi vill poängtera att även företag utanför Styrel kan vara berörda.

Vi har genom Energimyndigheten informerats om att det finns företag som ännu ej anmält att de lyder under Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet).

Då tillsynen nu inleds och detta kan detta leda till ekonomisk påföljd, så vi vill uppmana våra medlemsföretag att snarast undersöka huruvida ert bolag lyder under NIS eller ej.

I syfte att stödja er i detta har vi ställt samman en kort sammanfattande vägledning kring NIS och kring informationssäkerhet. Observera även att NIS gäller även för företag som inte ingår i Styrel, och att det därför finns anledning för samtliga aktörer i branschen att undersöka om de är berörda av NIS och därmed omfattas av tillsynen.