Så ska Europa bli koldioxidneutralt

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Det är en svår utmaning, men det måste gå. Europa behöver vara koldioxidneutralt före 2050 för att klara av klimatförändringarna. För att diskutera detta bjöd Energiföretagen Sverige in tre svenska företag som strävar efter koldioxidneutralitet samt en högklassig panel till vårt klimatseminarium i Bryssels hetluft. Upplev det fullsatta och engagerade seminariet i efterhand via text och video.

Se klimatseminariet i sin helhet via vår webbsändning.

Det hörs ett gemytligt sorl när de över 90 förväntansfulla lunchgästerna transformeras till en publik på den korta promenaden från foajén till seminariesalen på den svenska representationen i Bryssel. De är här för att uppleva seminariet This is how Europe reaches carbon neutrality ASAP. Under dagens första panel kommer de genom Andreas Regnell på Vattenfall, Sezgin Kadir på Kraftringen Energis och Åsa Pettersson på Scania få lära känna de tre svenska företagen och deras strävan efter koldioxidneutralitet. Den svenska energisektorn är ju redan nästintill koldioxidneutral, men transportsektorn och industrin behöver fortfarande klara av omställningen till koldioxidneutralitet.

lunch-klimatseminarium-1210x807.jpg

Energibranschen är möjliggöraren för koldioxidneutraltitet

Många sektorer ser fossilfri el som en möjliggörare för att deras sektorer ska kunna bli fossilfria. För att Sverige ska lyckas vara fossilfritt 2045 måste energibranschen klara av en kraftig ökning av elanvändningen, från dagens 140 TWh per år till 190 TWh per år. Det visar vår Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle, som lanserades i förra veckan. Trots klimatseminariets starka anknytning till Sverige är huvudsyftet att diskutera hur hela Europa ska bli koldioxidneutralt. Detta trycker Energiföretagens vd Pernilla Winnhed på när hon i sitt öppningsanförande sätter press på Europeiska kommissionen.

– Vi behöver garantera en hög ambition i linje med Parisavtalet, vilket innebär minst 55 % mindre koldioxidutsläpp 2030 jämfört med 1990, och klimatneutralitet i EU vid 2050”, säger Pernilla Winnhed.

pernilla-mauro-publik-1210x807.jpg

Pernilla Winnhed, Mauro Petriccione och Jaroslaw Pietras i publiken.

En hoppfull utveckling

Gemensamt för de tre svenska företagens presentationer är att de inger hopp genom budskapet att det är möjligt för deras verksamheter att bli koldioxidneutrala innan 2050. Med hjälp av bland annat samarbeten som HYBRIT (fossilfri stålproduktion), redan utvecklad ny teknik och en annan mental inställning är de möjliggörare för denna omställning.

asa-pettersson-scania-1210x807.jpg

Åsa Pettersson från Scania och dagens moderator Sonja van Renssen.

Seminariets andra panel består av Mauro Petriccione (Europeiska kommissionen), Jytte Guteland (Europaparlamentet), Jaroslaw Pietras (Europeiska unionens råd) och Hans van Steen (Europakommissionen). Panelen berömmer SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls projekt HYBRIT, Kraftringens fjärrvärmeprojekt COOL DH i Lund som arbetar med lösningar för fossilfri fjärrvärme med låg temperatur, Northvolts batterifabrik som en möjliggörare för elektrifieringen och Scanias arbete mot fossilfria fordon.  

high-level-panel-1210x807.jpg

Mauro Petriccione, Jytte Guteland, Jaroslaw Pietras och Hans van Steen.

Andra stora frågor som kommer upp under seminariet är EU:s klimatpaket European Green Deal som har förändrat spelplanen på ett väldigt positivt sätt, att Europakommissionen tyvärr blir fördröjda med sina ambitiösa 2030-mål och att elektrifiering är vägen framåt, men att vi också måste inkludera värmesidan.

Kommer vi nå koldioxidneutralitet ASAP?

Precis som seminariets titel skvallrar om handlar dagens diskussioner även mycket om takten för utvecklingen mot ett koldioxidneutralt Europa. Det måste ske ASAP – as soon as possible. Återkommande under seminariet påpekas det vara ett stort problem att infrastrukturen för elektrifieringen inte existerar idag. Utvecklingen måste gå snabbare. Seminariet avslutas med en kommentar från Eurelectrics Kristian Ruby som också menar på att utvecklingen måste ske snabbt, men som ändå understryker att vi arbetar med en långsiktig utmaning, vilket han jämför med ett maraton.

För att fördjupa dig i diskussionerna om detta maraton kan du se klimatseminariet i efterhand via denna webbsändning.

kristian-ruby-1210x807.jpg

Kristian Ruby.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se