Frågor och svar om certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2017:3 kräver certifiering av pannoperatör som övervakar panna i klass A eller B. Men många upplever det vara svårt att få till certifieringen i tid på grund av coronapandemin. Här reder vi ut frågor om certifiering och möjlighet till dispens.

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2017:3 kräver certifiering av pannoperatör som övervakar panna i klass A eller B enligt följande (6 kap. 4 §)

4 § Arbetsgivaren ska se till att kompetensen hos minst en av de som deltar i övervakningen av en panna i klass A eller B har bedömts överensstämma med kraven för pannoperatör i bilaga 2. Bedömningen ska vara utförd av ett certifieringsorgan.

Många anläggningsägare upplever att coronapandemin har gjort det svårare att hinna uppfylla detta krav innan utsatt datum, den 1 december 2020. Särskilt nämns också inhyrd beredskapspersonal och entreprenörer som ibland tas in på tillfällig basis eller som jourpersonal. Många frågar sig om det finns möjlighet att söka dispens för när kravet ska vara uppfyllt och om tillfällig beredskapspersonal behöver vara certifierade. Vi klarar upp frågorna nedan.

Finns det möjlighet att söka dispens för när kravet ska vara uppfyllt?

Det finns alltid möjligheter att ansöka om dispens från ett krav om tydlig motivering anges och om det föreligger en situation som försvårar möjligheterna att uppfylla kravet. Energiföretagen Sverige rekommenderar att ansöka om dispens om man ser att det under september till oktober inte kommer att vara möjligt att uppfylla krav på certifiering av pannoperatörer. Det finns ingen fastställd rutin eller mall för detta, men en ansökan ska ställas till: arbetsmiljoverket@av.se samt innehålla följande:

  • Vilken föreskrift som ärendet gäller.
  • Vilket kapitel och paragraf det gäller.
  • Tydlig motivering varför kravet inte kan uppfyllas inom den övergångsperiod som gäller.

Behöver även tillfällig beredskapspersonal vara certifierade?

Enligt 6 kap. 5 § i AFS 2017:3 är anläggningsägaren samordningsansvarig – det åligger anläggningsägaren att ansvara för att det alltid är någon som är certifierad som deltar i övervakningen av en panna. Någon som är certifierad behöver alltså vara tillgänglig under till exempel en jour. Anläggningsägaren får lösa detta genom sin planering på det sätt som passar bäst, så länge kravet uppfylls. I fallet med inhyrd personal från entreprenörer behöver detta regleras i avtalet parterna emellan. En pannoperatör kan vara certifierad för flera pannkategorier.

Behöver samtliga i en beredskapsgrupp vara certifierade?

Nej, se 6 kap 4 § ovan (i inledningen) där det anges att minst en av de som deltar i övervakningen av en panna i klass A eller B ska vara certifierad.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se