Energiföretagen söker deltagare till ”AG Säljförtroende”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen skapar AG Säljförtroende för att kartlägga de problem med säljprocessen som kunder och elmarknadens aktörer upplever idag. Konsumenterna anser att elinköpet är komplext och har låg tillit till elmarknadens försäljare. Gruppen behöver nu bemannas med deltagare från elhandelssidan med erfarenhet av området.

De senaste åren har skarp kritik riktats mot elhandelsföretagens säljmetoder. I Konsumentverkets konsumentrapporter som publicerats sedan 2013 har elmarknaden hamnat på botten över de mest problematiska marknaderna. Konsumenterna är missnöjda med sitt köp.

Har gett resultat hittills

Energiföretagen vill öka förtroendet för elbranschen och minska antalet oseriösa aktörer för att uppnå trygga elinköp och nöjda elkunder. Därför har Energiföretagen genom åren haft en dialog med myndigheter, konsumenternas energimarknadsbyrå och medlemmarna för att försöka att komma tillrätta med problemet.

Det har bland annat resulterat i riktlinjer för uppsökande försäljning av el, som gäller som god sed på marknaden, och certifieringen ”Schysst elhandel”, som uppmärksammar seriösa elhandelsföretag som kvalitetssäkrar sin säljprocess.

Problemen kvar

Dessvärre har problemen inte avtagit – oseriösa aktörer med tveksamma säljmetoder finns kvar på marknaden. Det drabbar såväl kunder som det stora flertalet seriösa aktörer på elmarknaden.

Nya AG Säljförtroende ska kartlägga problemen med säljprocessen. Det gäller sedan att identifiera de områden som branschen har möjlighet att hantera på frivillig basis. Men också att hitta områden som bör hanteras på annat sätt, till exempel genom skärpt tillsyn av relevant myndighet eller med kompletterande lagstiftning på området.

Bemannas nu – anmäl intresse

Nu söker Energiföretagen gruppens medlemmar. Lämpliga kandidater arbetar idag gärna med processer kring försäljning och/eller kundservice, alternativt legal hantering av konsumentskydd på slutkundsmarknaden.

Arbetsgruppen bemannas med representanter i föreningens medlemskrets inom elhandel, från såväl stora som mindre aktörer över hela Sverige. Till mötena kan myndigheter, konsumenternas energimarknadsbyrå och vid behov andra intressenter bjudas in.

intresseanmälan skickas till mig, Catherine Lillo (se nedan), senast tisdagen den 18 augusti. Arbetsgruppen bildas sedan under september 2020.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se